از زبانه های 

گر گرفته ی احساس
تا غارت منفور انسانیت

در قهقرای
شیهه ی تاخت
بر سرزمین هویتمان
سوق داده می شویم
به برزخ ایمان

نشتری نوش
بر یاوگی کلام
زخم میزند
نجابت را
و
شعر ترکه میشود
در دست نا اهلان
بر پیکر پاک زنانگی

گریز از
خفگی فریاد
و
آگهی روز روزنامه ها
لای همین سطرهای مستتر
زنی دوباره تیتر درشت
زندگی شد!

شعر عاشقانه ی محزون از ستاره فرخی نژاد

شعر مرتبط:شعر عاشقانه ی خلیج از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

mahzoon.pdf
اسم فایل:
شعر محزون
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.