شعر عاشقانه ی جدایی از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

ای شسته از احوال دلم دست کجایی

بیمار شدم از غم و اندوه جدایی

دیوار صدا آمده از حال خرابم

افسوس که از سمت توام نیست دوایی

دو بیتی جدایی از ستاره فرخی نژاد / ای شسته از احوال دلم دست کجایی

شعر مرتبط با این شعر:شعر شاعر شده ام از ستاره فرخی نژاد / شاعر شده ام که ادعایم بشوی

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


جدایی
jadaee.pdf
اسم فایل:
شعر جدایی
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.