شعر عاشقانه ی تاکستان از ستاره فرخی نژاد

شعر عاشقانه

روییده در من
تاکستانی
از یاقوت های شرابی
که نشانه می رود
گیجگاه جام هایی
که به سلامتی تو
نوش می شود

دستت را
بیاویز
بر بلندترین شاخه ام
و بچین انگوری
که به خورشید
چشمک می زند

بگذار در خمره ی دلت
عشق تلو تلو بخورد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

takestan.pdf
اسم فایل:
شعر تاکستان
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.