شعر اجتماعی کیستم من

شعر کیستم من با موضوع اجتماعی

کیستم من ؟؟

شبح سرگردان هویتی
وامانده از خویش
و رانده ی اعصاری
که مردان آبادی اش
تاریخ را
چپق چاق می کنند


و زنانش
تشت های مسی را
کنار قنات آرزو
چرکابه چنگ می زنند

بالا می روند
از درختانم
کودکانی آفتاب سوخته
با دستان سیاه از پوست گردو
تا شاخه ام را تاب خورده
و میوه ام را
گاز بزنند

براستی کیستم من؟؟

تناسخ کدام زن
در من به وقوع پیوسته
که تنور خیال را
می چسباند خمیر ورز داده ی
دستانی پینه بسته
تا رایحه ی نان
پر کند مشام اصالتم را

کجاست دلوی
که چاه غفلت را
بیرون بکشد
از اقتدار ته نشین پیشینه ام
تا کپرهای فانوس به دست
تجمل گرانیت را
حیرتزده به نظاره بنشینند....

براستی کیستم من ؟؟

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

kistamman.pdf
اسم فایل:
شعر کیستم من
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.