دو بیتی عاشقانه ی نرگس از ستاره فرخی نژاد 

دسته بندی: عاشقانه

نرگس شهلای چشمت میبرد هوش از سرم

من همان عاشقترین لیلای این دورو برم

بوی عطرت تا که پیچد لابه لای زندگی

میرهاند هر غمی از لحظه های پرپرم

شعر مرتبط با این شعر: دو بیتی جدایی از ستاره فرخی نژاد / ای شسته از احوال دلم دست کجایی