شکاف فاصله ها

شعر شکاف فاصله ها از ستاره فرخی نژاد / شکاف فاصله تنها جراحتی ...

شعر عاشقانه شکاف فاصله ها از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

شکاف فاصله
تنها
جراحتی
سطحی ست
بر ضخیمایِ
سماجت
که هر چندبار
پوست می اندازمش

عمیقتر از
بلندای دشنه ها
نشسته ای
بر تارو پودم

شعر مرتبط با این شعر:شعر شنبه از ستاره فرخی نژاد / همه ی دغدغه ام ترک تو از شنبه شده

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شکاف فاصله ها
shekaffaseleha.pdf
اسم فایل:
شعر شکاف فاصله ها
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.