شعر عاشقانه ی کشور آغوشت از ستاره فرخی نژاد

شعر عاشقانه

عبور می کنم
از مرزهای کشور آغوشت
و سینه سپر می کنم
مقابل دژبانی نگاهت
حتی اگر
تک تیراندازهای
چشمانت
مژگان
در
قلبم بچکانند

اگر اصابت را
تو رقم بزنی
شهامت لمس ماشه را
به انگشتت
خواهم آموخت

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

keshvaraghooshat.pdf
اسم فایل:
شعر کشور آغوشت
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.