شعر عاشقانه ی عشق اهورایی از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عارفانه

انگیزه ی یک عشق اهورایی من باش

پیغمبر این میل صفورایی من باش

چون کعبه ی آمال شدی مُحرم رویت

منزلگه آرام سمیرایی من باش

آغوش من از هر چه به غیر از تو مصون است

در فکر بهشت و شب حورایی من باش

در چشم خدا سر زده مهمان حبیب است

آماده ی این بزم و پذیرایی من باش

تسخیر شوم تا به مرادم برسانی

خود فاتح این پیکر عذرایی من باش

آیات تو وحی است به این مومن چشمت

در زمزمه اش اوج دل آرایی من باش

شیطان صفتان فکر فریبند چه حاصل

خود شاهد این خوی تبرایی من باش

شعر عشق اهورایی / انگیزه ی یک عشق اهورایی من باش

شعر مرتبط با این شعر:شعر چشم انتظاری / امشب رها کن اصل خود ،عالی تباری را

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


عشق اهورایی
eshgheahooraee.pdf
اسم فایل:
شعر عشق مدهوش
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.