شعر عاشقانه ی آه و فغان از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

کبک شو تا که در این معرکه افشا نشوی
دیگر از جاذبه ی چشم من اغوا نشوی

مصلحت نیست تو را مرد بنامند عوام
سعی کن تا که در این نام هویدا نشوی

ای شرر بارترین حادثه در زندگیم
پس بکش پاکه در این مهلکه رسوا نشوی

دور شو از منو از حال خرابم که دریغ
سوژه ی شاعر پر شورو تمنا نشوی

اگر آلوده به ننگم " تو برو خود راباش"
که مرا مجتهدو صاحب فتوا نشوی

بخت اگر یار شدو همهمه ها پیچیدند
تو در این مخمصه ها پاک و مبرا نشوی

نظری بر خود و اعمال خودت اندازی
مالک حیثیت و آیه ی طاها نشوی

تا ابد بر لب من آه و فغان است بدان
تا نفس هست از این آه مجزا نشوی

شعر آه فغان از ستاره فرخی نژاد / کبک شو تا که در این...

شعر مرتبط با این شعر:شعر آه فغان از ستاره فرخی نژاد / کبک شو تا که در این...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


آه فغان
ahofaghan.pdf
اسم فایل:
شعر آه و فغان
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.