شعر آینه از ستاره فرخی نژاد

اینه

شعر عاشقانه ی آینه

دسته بندی:عاشقانه

در من سفر کن
از ریلهایی به انزوا نشسته
در آینه هایی
به انتهای بینهایت

تا بیابی
تارو پودی مغموم
از پسِ چهره ای
به قطارِ درد،
تن داده...

لبخند
دیر زمانیست
که هجرت کرده از
چهره ی پر تکرار
زنانگیهایم

و گره های ابروانم را
توانی در دستان روزگار نیست
تا بگشاید
تا گشوده شود بختی
از نامرادیِ حزن انگیز
دخیلهای بسته شده
بر پایان انتظار...

ایستاده ام
آینه بدست
بر جاده های چشم براهی
تا اگر آمدی
بارها وبارها
آمدنت را نظاره کنم....
شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی آینه از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

دریافت
عنوان: شعر آینه
حجم: 414 کیلوبایت
توضیحات: شعر آینه از ستاره فرخی نژاد به صورت PDF

لینک کوتاه مطلب:yon.ir/Ld25