گامت را

از شمال زندگی
فراتر بگذار
از لذت هرزه ی سبزینگی
که مبهوتت می کند
تا پرنده باشی
تا لانه ها را
چشم به راه بگذاری

در من فلات غمگینی
به وسعت باور آفتاب
گسترده می شود
و مادیانی
سم می کوباند
از خاور ماهور
تا گداختگیِ شنهایی
که قطب نما را
به صحراهایِ
نا بومی هدایت می کند

گامت را
از شمال زندگی
فراتر بگذار

من خورشیدهای فراوانی را
در باختر این فلات غمگین
گردن زده ام
خونشان هنوز
دستان آلوده ی مرا
در آسمان کویر فلوت می نوازد

از جنگل چشم بردار
راهی شو
به
خشکی سراب خیز خیال

رد فانوسی را
خواهیم گرفت ...
سیراب می شوی
قول می دهم
تو را به آبادی خواهم رساند

شعر فلات غمگین از ستاره فرخی نژاد

شعر مرتبط:شعر عاشقانه ی محزون از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

falateghamgin.pdf
اسم فایل:
شعر فلات غمگین
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.