شعر دلیران ری از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: عارفانه

آن که هر قافیه ام راوی چشمان وی است

عشق شیرین من از مُلک دلیران ری است

شده ام مست از آن رایحه ی تربت دوست

هوسم دلزده از وسوسه ی هر چه می است

گرچه او زاده ی شهریست که شد قبله ی دل

موطن دیگرش این قلب و رگ و جان و پی است

برده ام شکوه ی خود را بَر ِ آن شاه عظیم

که به ایوب دلم مژده ی دیدار ، کی است!!

ساز پر شور حضورش نشده کوک به بخت

قسمتم سوز غریبانه ای از ساز نی است

آمده فصل بهار و همه جا خرم و شاد

دل من زخمی و ویران شده ی ماه دی است

شعر دلیران ری / آن که هر قافیه ام راوی چشمان وی است

شعر مرتبط با این شعر:شعر عارفانه ی مکبر از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


دلیران ری
daliranerey.pdf
اسم فایل:
شعر دلیران ری
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.