شعر عاشقانه ی سپیدا غزل از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: عاشقانه

او غزل می خواهد و من هم سپیدی دلنشین

قافیه می چینم و او هم رها از قاف و سین

تا برایش دلبری ها می کنم در هر هجا

می برد با واژه هایی از سرم معیار دین

در شبانگاهی که از دیوان لبالب می شود

میزند آرایه ای در شور دل با واج شین

هر غزل رونق شود در محفل مهتابی و

شعر نیمایی شود مسند نشینی در زمین

بیت من با بندی از پردازش تصویر عشق

می نوازد در دلم صورتگری از ملک چین

او پر از ایماژ و ایجاز است و عصیان می کند

من پر از حظی که می چیند ردیفی را چنین

با زبان خود به ابرازش سرودم عشق را

او مرا پرواز داده در سپیدی جانشین

شعر عاشقانه ی سپیدا غزل / او غزل می خواهد و من هم سپیدی

شعر مرتبط با این شعر: شعر شمیم کاه گل از ستاره فرخی نژاد / از مراتع بهار سرازیر میشوند...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


سپیدا غزل
sepidaghazal.pdf
اسم فایل:
شعر سپبدا غزل
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.

شعر عاشقانه ی سپیدا غزل / او غزل می خواهد و من هم سپیدی Sepehr Rating: 7 out of 10