شعر عاشقانه ی انتظار از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: شعر عاشقانه

محرومم
از صحنه ی هستی
که چشمان تو را
منظر دیدگانم نمی کند

و عطرت را
به استشمام نسیم
ارزانی نمیدارد

از فراخی اشتیاق
به تنگ آمده
انتظاری که
تو را ثانیه شماری میکند.

شعر انتظار  محرومم از صحنه ی هستی

شعر مرتبط با این شعر:شعر تردید / تردید سر به عصیان میگذارد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


 انتظار دختر عاشق
entezar-1.pdf
اسم فایل:
شعر انتظار
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.