شعر عاشقانه ی باور صبح از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

بی حاصلی
نصیب دشتهای فراق باد

کاشته ام تو را
از بذرهای عاطفه
و چیده ام تو را
از انبوهی آفتابگون وطنم

ریشه ها یمان
در باور صبح هم آغوشند
و
برگها یمان
سایه سار عاشقانه گی
بر خلوتی جنون آمیز

خورشید را ببین ،
مست میشود زیر پوست ما

شعر باور صبح از ستاره فرخی نژاد / بی حاصلی نصیب دشتهای فراق باد

شعر مرتبط با این شعر:شعر اما نشد از ستاره فرخی نژاد / خواستم با عشق درگیرت کنم

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


باور صبح
bavarsobh.pdf
اسم فایل:
شعر باور صبح
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.