شعر عاشقانه ی اهل نظر از ستاره فرخی نژاد 

دسته بندی:عاشقانه

از راه رسیدی و دلم اهل نظر شد

از هر چه به جز دیدن تو منع و حذر شد

از راه رسیدی و نگاهم به نگاهت

این زن به تمنای تو از راه به در شد

تا خیره شدم ماه رخت باز ببینم

یک شهر به رسوا شدنم زود خبر شد

هم کشته و هم زنده به چشمان خمارت

مرادانگی ات بر بدنم تیر و سپر شد

هر درد و بلایی که دچارش شده بودم

با تکیه به بازوی توام رفع خطر شد

افسوس که تا خوب یقین شد که خرابم

از عشق فقط حسرت و اندوه ثمر شد

هر چند به جانم زده ای آفت و ریشه

رفتن پی رفتن به تنم عین تبر شد

شعر اهل نظر از ستاره فرخی نژاد / از   راه   رسیدی   و   دلم   اهل   نظر 

شعر مرتبط با این شعر:شعر بیمار و خراب از ستاره فرخی نژاد / قسمت این بود که بیمار...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


اهل نظر
ahlenazar.pdf
اسم فایل:
شعر اهل نظر
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.