شعر عاشقانه ی شاعر شده ام از ستاره فرخی نژاد

شاعر شده ام که ادعایم بشوی

تا صوت کشیده در هجایم بشوی

تقدیس کنم نام تو را در غزل و

در ذکر قلم حمدو ثنا یم بشوی


شاعر شده ام به عشق بالنده شوم

از دولت هر سروده پاینده شوم

چون اختر کوچکی در این چرخ ادب

شاید که به چشمان تو تابنده شوم


شاعر شده ام به وصفت ای ماه جهان

زیبایی عالمی شده در تو نهان

یارای قلم نیست مرا رخ بنما

تا صحت هر سخن شود با تو عیان

شعر شاعر شده ام از ستاره فرخی نژاد / شاعر شده ام که ادعایم بشوی

شعر مرتبط با این شعر:شعر آبی خیال از ستاره فرخی نژاد / آسمان را  ربوده ای از  باور آبی

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شاعر شده ام
shaeshodeam.pdf
اسم فایل:
شعر شاعر شده ام
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.