شعر عاشقانه ی عاشق مدهوش از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

باغی و صفایی و دو تا عاشق مدهوش

بوسی و کناری و تنی تشنه ی آغوش

جامی و شرابی و به لب نغمه ی مستی

پیک است هوا میرود و زمزمه ی نوش

عریان بشود هر چه که در سینه نهان است

تا قامت احساس شود پیله و تن پوش

چنگی بنوازی و به چنگی بنوازی

بر لشکر مویم بزنی نعره ی چاووش

چشمی بگذاری به درختی ، بشماری

پنهان شوم آن سان که رود از سر تو هوش

در سایه ی بید کهنی عهد ببندیم

با تیری و قلبی که شود بر تنه منقوش

گویی که جهان در کف اقبال زمان و

هر همهمه ای جز سخن عشق فراموش

شعر عاشق مدهوش از ستاره فرخی نژاد / باغی و صفایی و دو تا عاشق مدهوش

شعر مرتبط با این شعر:شعر بزم خیال از ستاره فرخی نژاد / چای است و دو فنجان...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


عاشق مدهوش
asheghemadhosh.pdf
اسم فایل:
شعر عاشق مدهوش
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.