شعر عاشقانه ی روزگاری می رسد... از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

روزگاری میرسد شعرم برایت نغمه باشد

روی مضراب کلامم چشم تو چون زخمه باشد

روزگاری میـــــرسد تا شوقِ دیدار تو ای عشق

دلبری در دیدگانم بهر تو با سرمه باشد

روزگاری میرسد تا قامت مردانه ات را

بر تن عریان این زن غیرتی ...هم جامه باشد

روزگاری میرسد ساحر شوم با غمزه و ناز

پوششم از اطلسیها با حریر و ترمه باشد

روزگاری میرسد تا آسمان خلوت ما

ماه من باشی و هردم چشمکی از نجمه باشد

روزگاری میرسد با دل بیایی دیدن من

یار من باید نبیند اشک من چون چشمه باشد

شعر روزگاری می رسد... از ستاره فرخی نژاد / روزگاری میرسد شعرم...

شعر مرتبط با این شعر:شعر پنجره از ستاره فرخی نژاد / روزی  مثل تابلویی....

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


روزگاری میرسد
roozegarimiresad.pdf
اسم فایل:
شعر روزگاری می رسد
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.