َشعر عاشقانه ی پنجره از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

روزی
مثل
تابلویی گرانبها
قابت گرفتم
در چارچوب پنجره

به سرقت رفته ای
چون
مونالیزا
و من
جای خالیت را
روزی هزار بار
به پهنای اشک
دست تکان میدهم

شعر پنجره از ستاره فرخی نژاد / روزی  مثل تابلویی....

شعر مرتبط با این شعر:شعر آه فغان از ستاره فرخی نژاد / کبک شو تا که در این...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


پنجره
pangere.pdf
اسم فایل:
شعر پنجره
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.