شعر اجتماعی قتل سپید از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:اجتماعی

واژه ی
از مَرکب افتاده را
از
اصل میرانند

و
راکبینِ
غزل به دوش
به زیرِ یالِ بی مهری
به خون میکشانند
خشمِ آیه نشده را

حکم برائت شعر
مظلومانه
در تنگنای غضب
حلق آویز میشود
و
منفورانه
قضاوت

احساسی
روییده از
سپیدیِ تهور
در دلهای مدهوشِ جسارت

مرزها را ببندید
شعر را
اعدامِ بی چون و چرای
تکرار کافیست
تا برهوت
بزرگداشتِ جنگل را
ریشه بدواند

شعر قتل سپید از ستاره فرخی نژاد / واژه ی از مَرکب افتاده...

شعر مرتبط با این شعر:شعر دلت را بردار از ستاره فرخی نژاد / بتان معرکه گرفته اند...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


قتل سپید
ghatlsepid.pdf
اسم فایل:
شعر قتل سپید
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.