شعر عاشقانه ی دلت را بردار از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

بتان
معرکه گرفته اند
در فراموشیِ ایمان
و
سنگها
دلِ هیچ
شیطانی را
نمی رنجانند

هوا پس است
از دلواپسیِ
قنج نرفته به عمقِ
عشقهای ظاهرفریب

فرصت تکرار
مهیا بر
نرینه گی هوس
در
سلاخی اعتمادهای
ابلهانه

دلت را
بردار
تا در این مهلکه
بی صاحبش
قلمداد نکنند

و از اولین
انزوای گریخته از ازدحام
سراغِ دروازه های شهر را بگیر

شعر دلت را بردار از ستاره فرخی نژاد / بتان معرکه گرفته اند...

شعر مرتبط با این شعر:شعر حس و حال / دیگر  برای  شعر   گفتن  حس و حالی...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


دلت را بردار
delatrabardar.pdf
اسم فایل:
شعر دلت را بردار
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.