تاریکخانه

شعر تاریکخانه از ستاره فرخی نژاد / در تاریکخانه ی ذهن در آویزانیِ ...

شعر عاشقانه ی تاریکخانه از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

در تاریکخانه ی ذهن
در آویزانیِ
نگاتیوهای خیس

در جستجوی
تصویری حتی مبهم
به دنبالِ
ژستی ساختگیم

که در آن دستانم را
به ظهور عشق
قاب گرفته باشی

شعر مرتبط با این شعر:شعر کویر از ستاره فرخی نژاد / شرافتِ دلهای کویری رجحان بر...

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


تاریکخانه
tarikkhane.pdf
اسم فایل:
شعر تاریکخانه
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.