انتظار

شعر انتظار از ستاره فرخی نژاد / رزهای سفید در پیچشی از ربانهای سرخِ

شعر عاشقانه ی انتظار از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

رزهای سفید
در
پیچشی از
ربانهای سرخِ
رها شده در
دست نسیم

عرضِ
پیاده روهایِ
پایمال شده
در زمانهای
ِ خیره به مچ

زنی خفته
در بستری بیخیال

مردی
با رخدادی از سایه ها
می کشد
 انتظار را انتظار

اشتیاقهایِ
پر پر شده در
جویهای تعفن

دسته گلهایی
بر آب داده شده
در عزایِ احساس

لجنهایِ پیوست
خورده شده
با
ناهمگونیِ ربانها

مردی
در انتهای خیابان
از میانِ نارینِگیِ اعتماد
دور میشود...
شعر مرتبط با این شعر:شعر سایه از ستاره فرخی نژاد / اینجا که منم سایه ی زنی ....

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


انتظار
entezar1.pdf
اسم فایل:
شعر انتظار
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.