سکوت

شعر سکوت از ستاره فرخی نژاد / فریادِ سکوتِ بغضِ  کز کرده در ...

شعر عاشقانه ی سکوت

دسته بندی:عاشقانه

فریادِ
سکوتِ
بغضِ
کز کرده در
حنجره ی منی

در
زوایایِ
پنهانِ
آشوبهای فصلی


اینبار
اشک
بسرایمت
باید

تا
فرو بکشد
التهابِ
شبهای دلتنگی...

شعر مرتبط با این شعر:شعر مقصد از ستاره فرخی نژاد / تمام جاده های منتهی به توام

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


سکوت
sokoot1.pdf
اسم فایل:
شعر سکوت
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و کپی برداری با ذکر منبع هیچ مانعی ندارد اما در غیر این صورت شاعر هیچ رضایتی ندارد.