شعر

شعر تهی جام از ستاره فرخی نژاد / بگو  از من چه میخواهی؟

شعر عاشقانه ی تهی جام از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

بگو
از من چه میخواهی؟
که اندک
جرعه ای باقیست

که شاید
سرنوشت من
تهی جامیست

برای


روزهای
بی تو بودن
ذره ای جان بود

همین را
هم
بگیر، ارزانیت
چون طبلِ بدنامیست

شعر مرتبط با این شعر:شعر دسیسه ی خورشید از ستاره فرخی نژاد / دسیسه ی خورشید در راه است

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر
tohijam.pdf
اسم فایل:
شعر تهی جام
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تعداد بازدید: