دسیسه ی خورشید

شعر دسیسه ی خورشید از ستاره فرخی نژاد

شعر دسیسه ی خورشید از ستاره فرخی نژاد / دسیسه ی خورشید در راه است

دسته بندی:عاشقانه

دسیسه ی
خورشید
در راه است

برفها
بزودی میمیرند

و


حسرت گامهای ما را
به دل دریا میبرند...
مگر
عاقبتِ برگها را
خاطرت نیست؟
دیدی چگونه
آرزو به دلمان گذاشتند؟

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی درخت تنها / تک درختی دور و تنها در عزای برگ خویش

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


دسیسه ی خورشید
dasiseyekhorshid.pdf
اسم فایل:
شعر دسیسه ی خورشید - The machinations of the Sun
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تعداد بازدید: