شعر بی وفا

شعر عاشقانه ی بی وفا از ستاره فرخی نژاد

اورا
دیدم
تنها رویِ
یک شانه اش برف
نشسته بود

بیتفاوت
از کنارم گذشت

آه که
دیگر آن
 اشتیاق گذشته
در نگاهش نبود ....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی ردپا از ستاره فرخی نژاد

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.
دریافت
عنوان: شغر بی وفا
حجم: 339 کیلوبایت
توضیحات: شعر بی وفا از ستاه فرخی نژاد به صورت PDF
لینک کوتاه مطلب:shaere.ir/post/39