مترسک

شعر مترسک از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

کلاغها
نوک میسایند
افکارم را
و تو را
 از لابه لای خیالهای حریص
میجویند...

و چون جارچیانی قهار
کوس رسواییم را
بر طبلهای هورت کشیده در
اشتیاق خبرچیان شهر میکوبند..ـ

خو گرفته ام به این
بیحاصلی
که همچون مترسک
بر جالیزهای زبانهای سرزنش
روییده ام
و نگهبان بی چون و چرای
عشقی
که در این همهمه ها
تنها به گوش تو غریبی میکند...


دیگر اقتداری نمانده
برای این پوشالیِ بی خاصیت
که حتی اندکی هراس هم
به دل زاغچه های این حوالی نمی اندازد[1]

شعر مرتبط با این شعر:شعر اجتماعی پنج شنبه از ستاه فرخی نژاد

دریافت
حجم: 384 کیلوبایت
توضیحات: شعر مترسک از ستاره فرخی نژاد به صورتPDF

لینک کوتاه این مطلب:yon.ir/IK9Q

ستاره فرخی نژاد