شعر عاشقانه ی نیستم از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: عاشقانه

مینوازی ساز خود ، اما موافق نیستم

در تپیدن های دل مانند سابق نیستم

بگذر از من لطفا وفکری به حال خویش کن

دیگر آن دیوانه ی مسرور عاشق نیستم

خواب دیدی خیر باشد من ولی از بعد این

هیچ تعبیری در این رویای صادق نیستم

روزگاری خوب من بودی ولیکن مدتیست

او که می پنداشتت یک مرد لایق نیستم

نو گلی پژمرده ام دلخون از این آزارها

داغ بسیارم به دل اما شقایق نیستم

هر شراب کهنه ای دارد اثر اما ‌چه سود

وقتی از درد خماری تو فارغ نیستم

زیر گوشم مینشینی هی رجز خوانی چرا؟

سعی بیهوده ست زیرا اهل منطق نیستم

شعر عاشقانه ی نیستم / مینوازی ساز خود ، اما موافق نیستم

شعر مرتبط با این شعر: شعر عارفانه ی جمعه / لعنت به این بی همدمی های مداوم

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


شعر نیستم
nistam.pdf
اسم فایل:
شعر نیستم
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.