شعر بهار از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی: مناسبتی

باب میکنم
ستاره را
به یمن بهاری پر بار
بر سفره ای
به شوق سبزینه گی

و می زدایمش
از تصویر مبهم زنی
در هوای دود آلود عود
که پناه می آورد
به صداقت آیینه هفت سین

یقین
روزهایی
از جنس آسمان
در رستنی شگرف
سر به عصیان خواهند نهاد.....

شعر به مناسبت بهار / باب میکنم ستاره را به یمن بهاری پر بار

شعر مرتبط با این شعر: مجموعه اشعار چشم به راه / مینشینم این بهاران را به راهت در غمی

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


بهار
bahar2.pdf
اسم فایل:
شعر بهار
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.