شعر عاشقانه ی بهار از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:اجتماعی

بهار
زیر پوست شهر
ماهی قرمز میفروشد

و سخاوتمندانه
درامدش را
جیب پسرکی میگذارد
که هنوز
از سرمای اسفند
میلرزدو دستانش را
ها میکند

شعر عاشقانه ی بهار / بهار زیر پوست شهر....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عشق اهورایی / انگیزه ی یک عشق اهورایی من باش

شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.


ماهی قرمز
bahar.pdf
اسم فایل:
شعر بهار
عنوان:
امتیاز:
تاریخ انتشار در سایت:
لینک کوتاه به مطلب:
تمامی هوده(=حق) های این سایت مربوط به shaere.ir بوده و نسخه برداری منوط به ذکر نام شاعر است.